[efb_feed fanpage_id="animelizm2019" skin_id="63239" words_limit="25"]
Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 1-60 ซับไทย
Facebook Twitter
Facebook Twitter

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 1-60 ซับไทย

เรื่องย่อ

Ai Tenchi Muyo!

ภาคก่อนๆ เท็นจิ มาซากิ นักเรียนมัธยมปลายที่ได้พลาดไปปลดผนึกให้กับโจรสลัดอวกาศเรียวโกะที่ถูกผนึกไว้เมื่อ 700 ปีก่อน แล้วยังมีสาวจากต่างดาวอีกหลายคนที่ปรากฏตัวซึ่งเกี่ยวข้องกับเรียวโกะ และให้ความสนใจต่อเขา ดูอนิเมะ

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 01

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 02

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 03

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 04

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 05

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 06

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 07

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 08

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 09

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 10

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 11

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 12

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 13

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 14

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 15

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 16

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 17

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyou! ตอนที่ 18

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 19

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 20

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 21

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 22

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 23

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 24

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 25

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 26

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 27

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 28

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 29

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 30

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 31

03:59 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 32

03:59 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 33

03:59 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 34

03:59 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 35

03:59 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 36

03:59 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 37

03:59 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 38

03:59 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 39

03:59 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 40

03:59 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 42

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 43

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 44

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 45

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 46

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 47

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 48

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 49

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 50

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 51

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 52

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 53

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 54

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 55

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 56

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 57

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 58

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 59

04:00 Watch this video

Ai Tenchi Muyo! ตอนที่ 60

04:00 Watch this video

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

*

*